Personuppgiftshantering på gokartmarknaden.se

Personuppgiftspolicy för Gokartmarknaden

Våra användares förtroende är av yttersta vikt för oss, och Gokartmarknaden, i fortsättningen benämnd G tar därför ansvar för att skydda din integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi skyddar våra användares integritet. Denna personuppgiftspolicy beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för G och i relaterade mobila applikationer. Tjänsterna tillhandahålls av Brunit Trading, org nr 420407-1031.

Genom att acceptera denna personuppgiftspolicy samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Om du inte kan godta vår personuppgiftshantering eller våra andra villkor ber vi dig avstå från annonsering och att i övrigt använda tjänsterna.

Centrala begrepp

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt beteende vid nyttjande av Tjänsterna utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Uppgifter vi samlar in

När du lägger in en annons, svarar på en annons eller utför andra aktiviteter inom ramen för Tjänsterna lämnar du uppgifter om dig själv såsom namn, ålder, telefonnummer och e-postadress, men även innehåll i meddelanden och annonser. Personuppgifter i den här kategorin utmärks av att du aktivt lämnar dem till oss genom att t.ex. fylla i webbformulär, skicka meddelanden till andra användare eller ge oss feedback genom funktioner skapade för det syftet.

När du söker efter en vara på G, lägger in en annons, skickar ett meddelande till en annonsör eller använder Tjänsterna i övrigt, registreras denna aktivitet automatiskt i våra dataloggar.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Rättelse, blockering och radering

Genom att skriva till G på adressen Brunit Trading, Blekingegatan 42, 116 62 Stockholm, märkt ”PUL-utdrag” och ange de uppgifter du använt vid registrering eller korrespondens, kan du kostnadsfritt en gång per år, i ett så kallat registerutdrag få veta vilka uppgifter G har registrerat om dig och hur dessa används. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kommer att regelbundet uppdatera denna personuppgiftspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi att meddela dig. Denna personuppgiftspolicy blev senast uppdaterad den 1 juli 2018

Kontaktuppgifter

Brunit Trading (Enskild Firma)
c/o John Brunner
Blekingegatan 42
116 62 Stockholm
info@gokartmarknaden.se